... / Story's / Markant / SABATON: Nooit meer oorlog?
Markant

Updated 07/03/2022

Markant

SABATON: Nooit meer oorlog?

In de vorige editie van Rock Tribune (RT 204) brachten we verslag uit over de luistersessie met Sabaton in het Legermuseum in Brussel. Daar werd het nieuwe album ‘The War To End All Wars’ aan de internationale pers voorgesteld. Uiteraard hadden we er ook een gesprek met bassist Pär Sundström, om dieper in te gaan op het materiaal over de Eerste Wereldoorlog.

Waarom hebben jullie na ‘The Great War’ wederom voor het thema van WO I gekozen?

‘Nadat we ‘The Great War’ uitgebracht hadden, bestookten onze fans ons met ideeën. Ze vonden dat we nog veel markante gebeurtenissen over het hoofd gezien hadden en zonden ons suggesties. We wisten zelf ook wel dat we heel wat vergeten waren, maar we hebben altijd geweten dat we nog songs over WO I zouden maken, we hadden ‘Christmas Truce’ immers al geschreven. Aanvankelijk planden we dat als single, als een op zichzelf staande track. Aan dat nummer hebben we dus veel eerder gewerkt dan aan de rest van het nieuwe album, want we wilden het klaar hebben voor Kerstmis. Die opnamen lagen dus al een poosje achter ons. Later – toen bleek dat covid-19 ons langer parten zou spelen dan verwacht – beseften we dat het tijd was om aan een nieuw album te gaan werken en we hadden het gevoel dat we nog niet klaar waren met WO I. We hadden nog zoveel shows voor ‘The Great War’ in de planning staan, allemaal uitgesteld, en we hadden nog veel meer ideeën dan enkel ‘Christmas Truce’. Dus besloten we om nog meer songs met dat thema te schrijven tot we een volledig album hadden.’

Sabaton © Tim Tronckoe (2)

Het album gaat van start met Sarajevo, waar het allemaal begon met de moord op aartshertog Frans Ferdinand. Betekent dit een chronologische volgorde van de feiten, want het album besluit met ‘Versailles’, waar het vredesverdrag getekend werd?

‘Neen. De reden voor ‘Sarajevo’ en ‘Versailles’ is de samenhang, maar de rest van het album is niet chronologisch, omdat die volgorde muzikaal minder klikte. De nummers ertussen gaan over gebeurtenissen tussen begin en einde van de oorlog, maar we hebben extra aandacht besteed aan de muzikale flow van het album. We hebben die twee songs toegevoegd om een strak concept na te streven. Zo krijg je meer dynamiek tussen de verschillende songs. Nog steeds vinden we de muziek belangrijker dan de tekstuele inhoud, vandaar dat we daar extra op gelet hebben.’

“Ik denk dat oorlogen nooit gaan ophouden en als het ophoudt, zal het ook het einde van de mensheid betekenen”

De Eerste Wereldoorlog zou de oorlog zijn die alle andere oorlogen overbodig zou maken. Daar is weinig van terecht gekomen…

‘Het heeft niet mogen zijn, de vrede zou niet blijven duren, dat is waar. Ik denk dat oorlogen nooit gaan ophouden en als het ophoudt, zal het ook het einde van de mensheid betekenen. Helaas ligt het in de natuur van de mens om af en toe meningsverschillen te creëren en daar vloeit dan uiteindelijk altijd oorlog uit voort. Ik wou dat dit kon gestopt worden, maar dat gaat niet eenvoudig zijn.’

België heeft een grote rol gespeeld in WO I. Welke songs hebben een Belgisch verhaal?

‘Dat is de reden waarom de luistersessie in België plaatsvond. België heeft een grote rol gespeeld in WO I, zelfs al wilden ze dit niet. Ze werden erin meegesleurd omdat ze op de verkeerde plaats waren op het verkeerde moment. Voor ons was het logisch om over België te schrijven. Er waren erg veel verhalen die we kennen en konden gebruiken, maar we hebben gekozen voor ‘Race To The Sea’. Het was één van de moeilijkste songs om rond te krijgen. We wisten niet goed welk type song het moest worden, maar uiteindelijk is het ons toch gelukt om de muziek bij de tekst te doen passen. Ik vind het één van de sterkste typische Sabaton-songs op het album.’

Sabaton © Tim Tronckoe (1)

Wat is het verhaal achter de song ‘Lady Of The Dark’?

‘Dat was een Servische vrouw. Ik stootte bij toeval op dat verhaal, want niemand had dit gesuggereerd, omdat er weinig over gekend is. Ik vond dit toch een sterk verhaal, vanwege haar karakter. Ze was een erg vreedzame soldaat, in die zin dat ze het lijden en moorden haatte. Zij zou de vijand eerder gevangennemen. Het is een opmerkelijk verhaal hoe zij in de oorlog terechtkwam, want omdat zij een vrouw was, mocht ze niet vechten in de oorlog. Ze stal de papieren van haar broer, omdat ze niet wou dat hij ten oorlog zou trekken en sneuvelen. Zij nam dus zijn plaats in. Ze sloeg erin om zich te verschalken, tot ze gewond werd. Toen werd het duidelijk dat het een vrouw was. Men wist niet goed wat men moest doen met haar, omdat ze heel bezield was en iedereen naar haar opkeek, maar ze werd niet verondersteld om daar te zijn omdat ze een vrouw was. Haar meerderen hadden tal van verhitte discussies over haar lot. Uiteindelijk liet men haar verder vechten als vrouw, omdat ze beseften dat ze veel soldaten inspireerde door haar moed en doorzettingsvermogen.’

Wat is het verhaal achter ‘The Unkillable Soldier’?

‘Dat gaat ook weer over iemand die uit België afkomstig was, maar hij vocht voor de Britten. Hij groeide op in Groot-Brittannië. Zijn naam was Sir Adrian Carton de Wiart en hij was een vrij legendarisch man. Heel inspirerend en een beetje gek. We wisten al lang dat we ooit een song over hem zouden schrijven. We wilden dit zeker op dit album behandelen, maar het was wel één van de laatste songs die we schreven. Toen Joakim met de muziek kwam, wist ik meteen dat dit bij het thema van Wiart paste, omdat we een vrolijke melodie voor dat onderwerp wilden.’

Een meer uitgebreide versie van dit artikel lees je in RT 205.